I made this widget at MyFlashFetish.com.

MAKLUMAT PSS

VISI
BERSAMA BERUSAHA MEMPERTINGKAT KECEMERLANGAN AKADEMIK,DISIPLIN
DAN SAHSIAH WARGA SEKOLAH

MISI
1. MENJADIKAN PSS SEBAGAI PUSAT PENGUMPULAN DAN PENYEBARAN ILMU
 SERTA MAKLUMAT

2. MEMBENTUK PELAJAR YANG UNGGUL DARI SEGI AKADEMIK,DISIPLIN
DAN SAHSIAH BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG CEMERLANG

MOTTO
PUSAT SUMBER SEKOLAH KE ARAH KECEMERLANGAN
 DAN KEGEMILANGAN BUDAYA ILMU

OBJEKTIF PSS

  • MENINGKATKAN TAHAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENCAPAIAN AKADEMIK
  • MENGGALAKKAN PARA PELAJAR DAN GURU MENGGUNAKAN PELBAGAI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  • MENGGALAKKAN TABIAT BELAJAR SENDIRI,SUKA MEMBACA,TABIAT INGIN TAHU SERTA RAJIN BERTANYA MELALUI PENGGUNAAN BAHAN DI PSS
  • MEMBANTU PARA GURU DAN PELAJAR DALAM USAHA MENGHASILKAN DAN MENILAI PELBAGAI ALAT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  • MENGADAKAN KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN YANG SESUAI UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN PARA PELAJAR YANG BERBEZA ANTARA SATU SAMA LAIN

No comments:

Post a Comment